TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

Informatiepanelen Amber Alert boven snelwegen

Minister Hirsch Ballin zegt in antwoord op Kamervragen dat vanaf september informatiepanelen van Rijkswaterstaat kunnen worden ingezet bij de opsporing van vermiste kinderen. Bij de installatie van de panelen wordt de AMBER Alert-organisatie betrokken.

De informatiepanelen staan alleen op de drukste wegen, voornamelijk in de Randstad.

De minister had in EU-verband al aangegeven dat Nederland positief staat tegenover initiatieven om een alerteringssysteem op te zetten bij vermissing van kinderen, inclusief de optie om de route-informatieborden boven de snelwegen te gebruiken.

Het is van belang dat de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft: de teksten op de informatiepanelen boven de wegen mogen de verkeersveiligheid niet negatief beïnvloeden. Noodzakelijke boodschappen in verband met verkeersveiligheid en doorstroming krijgen te allen tijde voorrang.