TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

AMBER Alert Nederland verspreidt uitsluitend AMBER Alerts en urgente vermissingen. Wanneer de politie besluit om het AMBER Alert systeem in te schakelen bij de ontvoering of vermissing van een kind is er sprake van een acute levensbedreigende situatie (AMBER Alert) of zijn er substantiële aanwijzingen dat het vermiste kind een hoge mate van risico loopt en/of in direct gevaar verkeert, waarbij snel handelen noodzakelijk is (urgente vermissing).

De politie (Landelijk Bureau Vermiste Personen) is verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria voor AMBER Alerts en urgente vermissingen. Het publiceren van een foto en informatie van een vermist kind is een ingrijpend middel. De politie besteedt daarom uitgebreid aandacht aan de privacy en de mogelijke consequenties van publieke aandacht voor een vermissingszaak.

AMBER Alerts

Een AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de Nederlandse politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind.

Criteria

Het Landelijk bureau vermiste personen van de Nationale Politie is verantwoordelijk voor het uitsturen van een AMBER Alert en hanteert strikte criteria:

  • het kind is (zeer waarschijnlijk) ontvoerd door een onbekend persoon of personen, of het kind is vermist en er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind.
  • het vermiste kind moet jonger zijn dan 18 jaar.
  • er is voldoende informatie over het slachtoffer, een mogelijke ontvoerder of een gebruikte auto, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden.
  • het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden gebruikt.

Mediabom

Met behulp van AMBER Alert verandert het hele land in één grote opsporingsposter. Het hele systeem wordt dan ingezet. Zo worden er bijvoorbeeld reclameschermen, snelwegborden, apps, SMS en e-mail gebruikt en wordt het AMBER Alert uitgezonden op radio en tv. Op die manier wordt de kans op een goede afloop enorm vergroot.

Urgente vermissingen

2-3 keer per jaar wordt een landelijk AMBER Alert uitgestuurd. Enkele tientallen keren per jaar worden delen van het systeem ingezet voor urgente kindervermissingen. Bij een urgente kindervermissing zijn er substantiële aanwijzingen dat het vermiste kind een hoge mate van risico loopt en/of in direct gevaar verkeert waarbij snel handelen noodzakelijk is. In deze gevallen kan de politie besluiten om burgers te informeren over de urgente vermissing van een kind.

Bij urgente vermissingen van kinderen worden delen van het AMBER Alert systeem ingezet om de aandacht van burgers te vragen. Zo zal het bericht landelijk worden uitgestuurd via sociale media, en kunnen specifieke regio’s en doelgroepen (zoals spoorwegpersoneel of de transportsector) worden geïnformeerd.

Voorbeelden van hoe het systeem ingezet kan worden bij urgente vermissingen:

Bron: NOS (originele artikel).

AMBER Alerts & urgente vermissingen

AMBER Alert Nederland verspreidt uitsluitend informatie over de ontvoering of vermissing van een kind wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie (AMBER Alert) of als er substantiële aanwijzingen zijn dat het vermiste kind een hoge mate van risico loopt en/of in direct gevaar verkeert waarbij snel handelen noodzakelijk is (urgente vermissing).

Vermiste kinderen

Jaarlijks raken er duizenden kinderen vermist. De meeste kinderen worden snel weer teruggevonden. In het geval van een vermissing beoordeelt de politie in hoeverre het vermiste kind gevaar loopt en handelt hier op passende wijze naar. Kinderen raken vermist, bijvoorbeeld omdat ze weglopen of ontvoerd worden door een van hun ouders.

Wanneer er bij deze vermissingen geen sprake is van direct (levens)gevaar maakt de politie gebruik van andere mogelijkheden om indien gewenst aandacht te besteden aan de vermissing zoals plaatsing op www.politie.nl of het gebruik van Burgernet en lokaal gerichte sociale media.