Jaarlijks raken er ongeveer 16.000 kinderen vermist. Enkel in de meest ernstige gevallen wordt een AMBER Alert (1 à 2 keer per jaar) of Vermist Kind Alert (15 keer per jaar) ingezet. In de overige gevallen kan de politie een beroep doen op andere middelen om een vermist kind op te sporen zoals o.a. plaatsing op politie.nl of het gebruik van Burgernet.

De Nationale Politie is verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria voor het uitsturen van AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts. Bij iedere melding van een vermissing beoordeelt de politie in hoeverre het vermiste kind gevaar loopt en handelt hier op passende wijze naar. Omdat het publiceren van een foto en persoonlijke informatie van een vermist kind ingrijpend is, maakt de politie ook een zorgvuldige afweging tussen de privacy van het kind en de gevolgen van publieke aandacht voor een vermissingszaak.

Stichting AMBER Alert verspreidt op verzoek van de Nationale Politie uitsluitend:

1. AMBER Alerts: Het leven van een ontvoerd of vermist kind is in direct gevaar;
2. Vermist Kind Alerts: De politie maakt zich ernstige zorgen om het welzijn van een vermist kind, waarbij snel en gericht handelen noodzakelijk is.

AMBER Alert

Een AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de Nationale Politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Gemiddeld 1-2 keer per jaar stuurt de politie een AMBER Alert uit voor een ontvoerd of vermist kind in direct levensgevaar.

Criteria

De Nationale Politie hanteert strikte criteria voor het uitsturen van een AMBER Alert:

  • het kind is (zeer waarschijnlijk) ontvoerd door een onbekend persoon of personen, of het kind is vermist en er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind.
  • het vermiste kind moet jonger zijn dan 18 jaar.
  • er is voldoende informatie over het slachtoffer, een mogelijke ontvoerder of een gebruikte auto, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden.
  • het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden gebruikt.

Mediabom

Met behulp van een AMBER Alert verandert het hele land in één grote opsporingsposter. Het hele systeem wordt dan ingezet en bereikt daarbij snel ruim 12 miljoen mensen (Peil.nl).

Zo wordt een AMBER Alert getoond middels reclameschermen, snelwegborden, pinautomaten, e-mail, SMS en social media en wordt de alarmmelding gedeeld door nationale en regionale media. Ook grote apps en websites nemen een AMBER Alert automatisch over. Het vermissingsbericht verschijnt zelfs direct op de tijdlijn van iedere Facebook-gebruiker in Nederland. Op die manier wordt de kans op een goede afloop enorm vergroot.

Een AMBER Alert kan op verzoek van de Nationale Politie via AMBER Alert Europe tevens in het buitenland worden overgenomen.

Vermist Kind Alert

Een Vermist Kind Alert is géén AMBER Alert.

Bij een Vermist Kind Alert maakt de politie zich ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk. De Nationale Politie is verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria die leiden tot het uitsturen van een Vermist Kind Alert.

Gemiddeld 15 keer per jaar wordt een Vermist Kind Alert uitgestuurd om landelijk of regionaal extra aandacht te vragen voor een kindervermissing. Hiervoor worden delen van het AMBER Alert-systeem, zoals social media en grote apps als NU.nl en 9292, ingezet.

Een Vermist Kind Alert wordt NIET gedeeld via:

SMS
Er wordt geen landelijk SMS-bericht uitgestuurd voor een Vermist Kind Alert. Wel kunnen doelgroepen zoals taxibedrijven, luchthavens, politie, Marechaussee of mensen in het openbaar vervoer selectief een bericht worden toegestuurd.

AMBER Alert voor Facebook
AMBER Alert voor Facebook, waarbij iedere Facebook-gebruiker in Nederland een melding voorbij ziet komen op zijn/haar tijdlijn, wordt niet ingezet. Wel wordt de vermissing via onze sociale media, waaronder Facebook, verspreid onder mensen die zich hebben aangemeld.

Radio en TV
Radio- en nieuwsuitzendingen worden niet automatisch onderbroken. Wel wordt de melding door de landelijke en regionale media automatisch geplaatst.

Belangrijk nieuws

Stichting AMBER Alert Europe draagt de Nederlandse vermist-kind-alerteringen over aan de Politie per 23 november 2021

Lees verder