TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

AMBER Alert SMS-jes vanaf nu gratis

Zoals vorige week reeds toegezegd door Minister Hirsch Ballin van Justitie, zijn AMBER Alert SMS-berichten vanaf vandaag gratis te ontvangen. AMBER Alert Nederland zal daarvoor gebruik gaan maken van een andere, gratis SMS-dienst. Mensen die zich reeds hebben aangemeld blijven AMBER Alert SMS Alerts ontvangen, alleen zijn aan de ontvangst van deze SMS-jes niet langer kosten verbonden. Het systeem is de afgelopen weken grondig getest door Netpresenter en het bedrijf dat de SMS-dienst levert.

In antwoord op Kamervragen gaf de minister op 27 juli al aan dat het publieke belang dat gediend is met het AMBER Alert-initiatief dusdanig groot is dat het ontvangen van de SMS-jes voor de burger kosteloos zou moeten zijn. Daarom zal het ministerie van Justitie die kosten voor de rest van 2009 dragen. Samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat minister Hirsch Ballin verder bekijken hoe de SMS-jes na 2009 verder kunnen worden bekostigd.

Door de overstap naar de gratis SMS-dienst van CM Telecom veranderen de nummers waarmee voor de dienst kan worden aan- en afgemeld. Aanmelden kan nu door middel van een SMS-bericht AMBER AAN naar 8844. Voor meer informatie over aan- en afmelden, klik hier. Natuurlijk blijft het ook mogelijk alle telefoons van een organisatie in één keer aan te melden. Meer informatie hierover is op te vragen via[email protected]