TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112
AA UCD 2015 V1 NL

20 november: Internationale Dag van de Kinderrechten

Vandaag is de Internationale Dag van de Kinderrechten. Op 20 november 1989 werd het Kinderrechtenverdrag getekend door de Verenigde Naties. Daarom wordt er jaarlijks op deze dag stilgestaan bij de rechten van kinderen, zoals het recht van kinderen op leven en op bescherming tegen seksueel geweld en ontvoering. 

Ook Nederland heeft het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind aangenomen. Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen tot 18 jaar zijn vastgelegd. Zo staat er bijvoorbeeld in dat kinderen beschermd moeten worden tegen ontvoering en mensenhandel (artikel 11 en 35).

De Internationale Dag van de Kinderrechten valt in de Week tegen Kindermishandeling, waarin aandacht geschonken wordt aan de bestrijding van kindermishandeling.