TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

Privacy Policy

AMBER Alert Nederland („AMBER Alert“) is een handelsnaam van Netpresenter B.V.

AMBER Alert respecteert uw privacy. Uw contactgegevens zullen niet worden verkocht, verhuurd of vrijwillig worden afgestaan aan derden.

AMBER Alert iPhone en Android App – Privacy Policy

Laatste update: 13 januari 2014

AMBER Alert beseft dat u uw privacy serieus neemt. Wij doen dat ook. Wij willen transparant zijn over ons privacybeleid en de controle over uw gegevens in verband met uw gebruik van de AMBER Alert Nederland App (de “App”) en de daarmee verbonden diensten (de “Diensten”).

Deze Privacy Policy heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door AMBER Alert en andere gegevens die AMBER Alert verzamelt wanneer u de App en de Diensten gebruikt.

Welke persoonlijke informatie verzamelt en verwerkt AMBER Alert?

AMBER Alert verwerkt twee soorten persoonsgegevens: persoonsgegevens die (1.1) u zelf lokaal invoert en eventueel doorstuurt aan derden en (1.2) automatisch verzamelde persoonsgegevens.

 • 1.1 Persoonsgegevens die u zelf lokaal invoert en eventueel doorstuurt aan derden:

 

  • 1.1.1 Gegevens over uw kind (sectie Mijn Kind): de App slaat de onderstaande ingevoerde persoonsgegevens lokaal op, dat wil zeggen in het eigen geheugen van uw smartphone of tablet. Gegevens die u in kunt voeren zijn:
   • voornaam, achternaam, roepnaam, geboortedatum, adres, postcode, stad, telefoonnummer, mobiel nummer, social media (Twitter, Facebook of andere social media – enkel naam en URL), geslacht, gewicht, lengte, haarkleur, oogkleur, littekens, tatoeages, overige informatie en een foto van uw kind.

 

    • Indien uw kind vermist is kunt u vanuit de App een e-mail sturen met de informatie uit de sectie Mijn Kind naar een derde partij naar keuze (bv. politie of familie).
 • 1.2 Automatisch verzamelde persoonsgegevens:

 

  • 1.2.1 Indien u de vermissing van uw kind meldt via e-mail vanuit de App worden automatisch de volgende gegevens meegestuurd:
   • Email-gerelateerde informatie (e-mailadres ontvanger, of er evt. kopie naar Nationale Politie moet, onderwerp, body, datum verzonden), informatie over verzender (naam, e-mailadres, Device ID van toestel, unieke applicatie ID, GIS – lat & lon, mobiele nummer verzender);

 

  • 1.2.2 Wanneer u de App activeert, verstuurt deze automatisch het identiteitsnummer van de telefoon (UDID), de iOS of Android versie, applicatieversie, token ID voor Pushbericht en de toestel naam.
   • De bovengenoemde automatisch verzamelde gegevens worden gebruikt voor het kunnen ontvangen van push-notificaties (als een AMBER Alert is uitgestuurd). Dit proces loopt via de Apple- of Google-infrastructuur en deze gegevens worden dusdanig met Apple resp. Google gedeeld. Privacy-aspecten betrekkende deze informatie vallen onder de voorwaarden van Apple resp. Google.

 

Hoe wordt mijn informatie gedeeld?

Persoonsgegevens zijn nodig om AMBER Alert als dienst te kunnen laten functioneren. De persoonsgegevens van uw kind worden alleen gedeeld zoals beschreven, op uw eigen initiatief.

De persoonsgegevens over uw kind (1.1.1) worden alleen doorgestuurd naar derden, zoals de politie, indien u hier nadrukkelijk opdracht toe geeft in de app zelf. Dit gebeurt door een vermissing te melden via e-mail of door informatie te delen via e-mail vanuit de App.

Om misbruik te voorkomen ontvangt AMBER Alert een kopie van de bovengenoemde e-mail-gerelateerde informatie (1.2.1) die wordt meegestuurd bij het verzenden van e-mail vanuit de App; mocht er sprake zijn van misbruik, dan zal dit worden doorgegeven aan de Nationale Politie en zullen zij de nodige stappen ondernemen.

De bovengenoemde automatisch verzamelde gegevens die bijvoorbeeld bij activatie van de App door uw smartphone of tablet automatisch worden doorgegeven (1.2.2), worden niet doorgegeven aan derden, en worden enkel gebruikt om AMBER Alert te helpen. AMBER Alert is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen met goede beveiliging.

 • Deling van persoonsgegevens met partners, in verband met de overdracht van ondernemingen, en voor de bescherming van AMBER Alert en anderen
  • Met onze partners: Persoonsgegevens van u en uw kind worden enkel gedeeld met derden indien u dit expliciet aangeeft door vanuit de App een e-mail te sturen.
  • In geval van overdracht of staking van onderneming: Als AMBER Alert of al haar activa worden verworven door een derde, of in het onwaarschijnlijke geval dat AMBER Alert failliet gaat of haar activiteiten staakt, kan de database met persoonsgegevens voor AMBER Alert worden overgedragen aan of overgenomen worden door een derde partij.
  • Bij bescherming van AMBER Alert en anderen: Wij kunnen persoonsgegevens vrijgeven wanneer we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, het afdwingen van onze gebruiksvoorwaarden, of de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van AMBER Alert, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen. Dit omvat mede het verstrekken van informatie aan het bevoegd gezag ten behoeve van het oplossen van misdrijven en fraude.

 

Zijn mijn en mijn kinds persoonsgegevens veilig?

Om te voorkomen dat derden ongewild toegang tot de lokaal opgeslagen persoonsgegevens krijgen, adviseert AMBER Alert om een voldoende sterk wachtwoord voor uw smartphone of tablet en eventuele daarvan gemaakte back-ups in te stellen en dit goed te beschermen. Verder dient u te voorkomen dat uw smartphone of tablet gestolen wordt, aangezien de lokaal op uw toestel opgeslagen informatie niet door AMBER Alert of haar partners op afstand gewist kan worden. Hetzelfde geldt voor de computer waarop de back-ups van uw toestel gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om software te installeren waarmee u het toestel of computer op afstand gewist of onbruikbaar kunt maken.

We benadrukken dat de lokaal op uw toestel opgeslagen informatie over uw kind niet is beveiligd met een eigen wachtwoord voor de App. Dat betekent dat iedereen die uw toestel kan gebruiken toegang heeft tot die informatie. Bovendien wordt de informatie opgeslagen in back-ups die van uw smartphone of tablet worden gemaakt door uw computer bijvoorbeeld via iTunes en vervolgens weer in back-ups van de back-up op uw computer, bijvoorbeeld in iCloud of andere back-up diensten en wanneer u zelf een kopie van de gegevens op uw computer maakt.

U kunt vanuit de App informatie delen via Twitter, Facebook of andere social media sites. AMBER Alert is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en / of praktijken op deze andere sites. Als de App een koppeling opent naar een andere site of dienst, geldt het privacybeleid vermeld op die site of in verband met die dienst. Deze privacy policy van AMBER Alert betreft alleen informatie verzameld in verband met de App en de Diensten, door AMBER Alert of haar partners.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens bij AMBER Alert of door AMBER Alert ingeschakelde derden inzien of wijzigen?

Het wijzigen van lokaal opgeslagen informatie (Mijn Kind) is uw eigen verantwoordelijkheid en doet u zelf vanuit de App.

De enige persoonsgegevens die door AMBER Alert worden opgeslagen zijn de automatisch doorgegeven gegevens, zoals vermeld in 1.2. Dit is onwijzigbare technische informatie. Op verzoek kunnen wij deze gegevens aan u doorgeven. Hiervoor kunt u contact opnemen op het hieronder genoemde adres:

AMBER Alert
t.a.v. afdeling Bescherming Persoonsgegevens
Peter Treckpoelstraat 4
6191 VK Beek (L)
Nederland

Wilt u dat wij de gegevens verwijderen, dan kunt u de App van uw toestel verwijderen. Hiermee verwijdert u alle door ons en onze partners opgeslagen persoonsgegevens.

Verandert deze privacy policy?

Uw gebruik van de App betekent dat u ons toestaat persoonlijke gegevens van u te verzamelen en te gebruiken zoals in dit document wordt aangegeven in overeenstemming met dit beleid en zoals wordt aangegeven in elk aanmeld- of registratieformulier waarmee u persoonlijke gegevens over uzelf aan ons verstrekt. Indien wij om welke reden dan ook besluiten om ons beleid te wijzigen, worden de wijzigingen op deze pagina bekendgemaakt, zodat u altijd op de hoogte bent van hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken, en weet wanneer wij deze kunnen delen met derden.

Wat als ik vragen of opmerkingen heb?

Als u nog vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot privacy in verband met het gebruik van de App en de Diensten, stuur dan een gedetailleerd bericht naar [email protected] of naar:

AMBER Alert
t.a.v. afdeling Bescherming Persoonsgegevens
Peter Treckpoelstraat 4
6191 VK Beek (L)
Nederland