Amber Alert Of Vermist Kind Alert V2

Politie gaat zelf AMBER Alerts uitsturen

Per 23 november neemt de Politie vermist-kind-alertering over van Stichting AMBER Alert Europe. Hierdoor blijven AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts ingezet worden voor vermiste kinderen in gevaar.   

De overeenkomst tussen Stichting AMBER Alert Europe en de Politie komt er na constructief overleg tussen beide partijen.

“Wij zijn zeer blij dat er middels de overeenkomst voldaan wordt aan de motie Eerdmans die ons verzocht om samen met de Politie tot een constructie te komen waarbij de voordelen van AMBER Alert, waaronder het bereik, de naamsbekendheid, de samenwerking met partnerorganisaties en de internationale inzet, zo veel als mogelijk behouden blijven. Dit resultaat komt het vermiste kind in Nederland ten goede”, aldus Frank Hoen, oprichter van Stichting AMBER Alert Europe.

Hoen: “Ik wil de Politie bedanken voor het constructieve overleg, alsook de gehele Kamer voor de steun die we de afgelopen maanden hebben mogen ontvangen. Speciale dank aan Joost Eerdmans (JA21), die zich hard heeft gemaakt voor de continuering van AMBER Alert, alsook Michiel van Nispen (SP), Barbara Kathmann (PvdA), Hanneke van der Werf (D66) en Ingrid Michon-Derkzen (VVD). Tot slot wil ik ook alle mensen die ons bijna dertien jaar lang een warm hart hebben toegedragen hartelijk danken. Dankzij jullie zijn vele kinderen teruggevonden.”

Sinds 2008 werd het AMBER Alert-systeem ingezet voor het uitsturen van AMBER Alerts (1-2 keer per jaar) en Vermist Kind Alerts (15 keer per jaar). In 94 procent van de gevallen werd het vermiste kind weer aangetroffen.

Stichting AMBER Alert Europe blijft zich ook de komende jaren inzetten voor vermiste kinderen middels o.a. preventiecampagnes, projecten en het verbeteren van grensoverschrijdende politiesamenwerking op vlak van vermiste personen.

Belangrijk nieuws

Stichting AMBER Alert Europe draagt de Nederlandse vermist-kind-alerteringen over aan de Politie per 23 november 2021

Lees verder