TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

Minister BZK & Justitie Hirsch Ballin versterkt, versnelt en financiert AMBER Alert

Minister BZK & Justitie Hirsch Ballin vindt dat regiokorpsen “de discipline” moeten hebben om een vermissing snel te melden bij de KLPD, zodat de experts bij de KLPD kunnen bepalen of een AMBER Alert wordt uitgegeven. Hirsch Ballin wil dat er voortaan binnen twee uur na een vermissing een AMBER Alert wordt uitgegeven. Tevens heeft de minister toegezegd om AMBER Alert te financieren.

Op dinsdag 16 maart, heeft Tweede Kamerlid Fred Teeven (VVD) demissionair minister van Justitie (en Binnenlandse Zaken) Hirsch Ballin vragen gesteld over de toekomst van AMBER Alert.

Allereerst vroeg het Kamerlid of de Minister het met hem eens was dat een AMBER Alert snel moet worden uitgestuurd.

“Het is toch volstrekt helder dat een AMBER Alert alleen zin heeft na de eerste uren van de verdwijning?” aldus Teeven.

Hirsch Ballin gaf Teeven hierin gelijk. “De heer Teeven wijst terecht op het belang van AMBER Alert. Ik heb dat ook hier in de Kamer uitgesproken. Met AMBER Alert worden de burgers die daaraan willen meewerken, opgeroepen om het te laten weten als zij tekenen hebben gezien van het ontvoerde kind.”

“Dat is een goed en waardevol systeem. Wij weten dat het van betekenis kan zijn. Het is natuurlijk geen garantie dat een vermist kind wordt teruggevonden, maar een hulpmiddel. Daarvoor hebben wij het bedoeld en ik sta volledig achter de doelstelling van dit systeem. Daarvoor is het nodig dat er snel wordt gereageerd. Op dat punt kan ik met volledige instemming reageren op de vragen van zojuist. Het moet, zoals de heer Teeven zei, volstrekt helder zijn dat zoiets snel uitgaat. Dat wij daarvoor een tijdslimiet moeten stellen van bijvoorbeeld twee uur ben ik met hem eens.”

“Daarom onderschrijf ik de opvatting dat wij hier een norm voor moeten stellen, dat het KLPD hierin centraal moet staan en dat de regiopolitiekorpsen de discipline moeten opbrengen om dat binnen zo’n termijn te melden. Dat sluit uiteraard niet uit dat er gevallen zijn waarin de aanvankelijke beoordeling is dat het niet nodig is en dat het later alsnog moet gebeuren, maar het systeem werkt het best als het snel gaat,” zo zei de minister in zijn reactie.

Ten slotte waren er vragen over de financiering van het AMBER Alert-systeem. Hirsch Ballin antwoordde op deze vragen: “Toen mij bleek dat er vragen en problemen waren rondom de voortzetting van AMBER Alert, heb ik al aan mijn medewerkers meegegeven dat de financiering dient te worden gecontinueerd op één of andere manier. Dat vergt nieuwe afspraken met de private partij die daarbij betrokken is. Maar ik vind het systeem, zoals ik ook bij de totstandkoming ervan heb gezegd, van zodanig belang dat ik in mijn beide verantwoordelijkheden, als minister van Justitie en van BZK, van mening ben dat dit moet worden gecontinueerd. De manier waarop dat gebeurt, is nu onderwerp van bespreking. Uiteraard moet het leiden tot een hanteerbaar en goed, dus positief, resultaat.”

In antwoord op verder vragen uit de kamer, zegt hij: “Wij waren uiteraard blij dat er een initiatief was uit de samenleving om hieraan mee te werken. Zoals ik zonet al zei, is mijn conclusie dat het AMBER Alert-systeem behoort te worden voortgezet. Dat reken ik tot mijn publieke verantwoordelijkheid.” De minister gaf verder aan dat een en ander geregeld moet worden voordat er een eind komt aan de huidige basis van het functioneren van AMBER Alert. Daarover zal de minister de Kamer berichten.