TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

Internationale Dag van de Kinderrechten

Vandaag, 20 november, is het de Internationale Dag van de Kinderrechten. Precies 25 jaar geleden werd het Kinderrechtenverdrag getekend door de Verenigde Naties. Daarom wordt er vandaag stilgestaan bij de rechten van kinderen, zoals het recht van kinderen op leven en op bescherming tegen seksueel geweld en ontvoering. 

Op 20 november 1989 tekenden de Verenigde Naties het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind. Ook Nederland heeft dit verdrag aangenomen. Het VN-Kinderrechtenverdrag bevat 54 artikelen waarin afspraken over de rechten van kinderen tot 18 jaar zijn vastgelegd. Zo staat er bijvoorbeeld in dat kinderen beschermd moeten worden tegen ontvoering en mensenhandel (artikel 11 en 35).

De Internationale Dag van de Kinderrechten valt in de Week van Kinderen Veilig, waarin aandacht geschonken wordt aan de bestrijding van kindermishandeling.