In de serie #IkZoekMee praten Nederlanders openhartig over ons landelijke alarmeringssysteem bij kindervermissingen. Deze keer aan het woord: oud-Justitieminister Ernst Hirsch Ballin (CDA) die Amber Alert in 2008 lanceerde door zich als eerste Nederlander aan te melden. Ooit was ook een van zijn eigen kinderen even zoek. Lees zijn verhaal:

‘BEREIK AMBER ALERT IS INDRUKWEKKEND’

Van onze AMBER Alert verslaggever

“Het is indrukwekkend dat elk, bij een kindervermissing uitgestuurd Amber Alert nu bij ruim twaalf miljoen Nederlanders onder ogen komt. Dat aantal betekent dat Amber Alert Nederland qua bereik nationaal dekkend is.”

Dat zegt oud-minister Ernst Hirsch Ballin van Justitie aan de vooravond van het negenjarig bestaan van Amber Alert Nederland. De voormalige bewindsman lanceerde ons alarmeringssysteem op 11 november 2008 tijdens een persconferentie in Nieuwspoort door zich als eerste Nederlander aan te melden voor de ontvangst van Amber Alerts.

Lang geleden was ook een van zijn eigen kinderen kort buiten beeld. “Een buurvrouw was met ons kindje in de kinderwagen gaan wandelen”, vervolgt Ernst Hirsch Ballin, hoogleraar Rechten van de Mens. “Met de beste intenties hoor. Er ging niets mis en er werd niets misdaan. Maar onrustige gevoelens hadden zich van mijn vrouw en mij meester gemaakt toen de wandeling langer duurde dan verwacht. Dat herinner ik me nog goed.”

In de aanloop van Amber Alert’s lancering had een aantal factoren de toenmalige minister overtuigd van het belang van de komst van het vermiste kinderenalarm. “We hadden destijds bij het ministerie van Justitie redenen om de rechten en bescherming van kinderen hoog op de agenda te zetten”, vervolgt hij. “Dat gold ook voor onze bijdrage aan de internationale samenwerking in het tegengaan van kinderontvoeringen met gegevensuitwisseling.”

De wereld was destijds hevig geroerd door de verdwijning van de Britse kleuter Madeleine McCann. Hirsch Ballin: “Die dramatische zaak trok ook in Nederland de aandacht en activeerde de zorgen van mensen. Én het besef dat als zich zo’n vermissing voordoet er vooral niet te veel tijd overheen mag gaan om in actie te komen. Dat is niet alleen een taak voor de overheid, daarbij kunnen burgers een rol spelen. Juist toen dienden zich nieuwe mogelijkheden aan met nieuwe technieken. Politieman Carlo Schippers en Frank Hoen wisten daar op in te haken met hun systeem.”

Hirsch Ballin zag in dat snelle en massale verspreiding van een Amber Alert bij een kinderontvoering of –vermissing cruciale tips kan genereren. “Er zijn vaak mensen die iets hebben gezien. Op het moment dat het beeld van het verdwenen kind in de publiciteit komt, kan dat waardevolle en levensreddende aanwijzingen van getuigen opleveren.”

Het Nederlandse systeem ging in die tijd heel wat stappen verder dan het Amerikaanse Amber Alert, door ook via sociale media Amber Alerts uit te sturen. Bovendien spelen duizenden bedrijven en organisaties die belangeloos Amber Alerts verspreiden of die om niet hun techniek ter beschikking stellen een sleutelrol bij ’s lands grootste burgerbeweging.

De vroegere bewindsman: “De ervaring was dat Nederland klein genoeg is om samen oplettend te zijn en groot genoeg om gebruik te maken van de mogelijkheden van de reddende dimensie van de techniek.”

Als toenmalig minister van Justitie was Ernst Hirsch Ballin nauw betrokken bij de lancering van AMBER Alert

Bij de lancering van Amber Alert meldde Hirsch Ballin zich als eerste aan en riep hij Nederland op hem daarin massaal te volgen. “Die avond was er in de tv-journaals veel aandacht voor Amber Alert. Dat was wat we wilden. Dat hadden we nodig. Mensen moesten immers tot het inzicht komen om hun telefoon te pakken en zich aan te melden om Amber Alerts binnen te krijgen.”

Het eerste Amber Alert, dat leidde tot de ontdekking van een vermiste kleuter die in een ballenbak in slaap was gevallen, staat hem nog helder voor de geest. “Een Amber Alert met een happy end. Het viel ons op dat het kind door het uitgestuurde Amber Alert was herkend. Dan zijn er mensen die naderhand zeggen dat het ook op een andere manier goed had kunnen aflopen. Wijsheid achteraf. Dat weet je niet op dat moment. Afgezien daarvan, een kind dat niet meer in contact is met ouders of verzorgers komt een beetje in de gevarenzone. Dan is het goed dat zo’n situatie omwille van de veiligheid van het kind niet te lang duurt.”

Als minister van Justitie zorgde Hirsch Ballin door het verlenen van overheidssubsidie ook voor continuering van Amber Alert Nederland toen de kosten voor de sponsoren te hoog opliepen. “Jonge plantjes hebben soms wat meer nodig om te groeien. Dat was ook zo met Amber Alert. Het was al flink gegroeid en kon verder groeien. Het was dus belangrijk om het extra water te geven.”

Inmiddels is Amber Alert met bijna drie miljoen deelnemers en een bereik van ruim twaalf miljoen Nederlanders groter gegroeid. Hirsch Ballin vindt het essentieel dat Amber Alert ook in de toekomst blijft bestaan.
“Evident is dat het kinderen bescherming biedt in de Nederlandse samenleving. Ook is het noodzakelijk dat Amber Alert aansluiting houdt en verbetert met de buurlanden. In januari 2009 heb ik tijdens het Tsjechische EU-voorzitterschap in een bijeenkomst van de ministers van Justitie ingebracht dat we informatieverstrekking over kinderen die in gevaar zijn, ook graag in andere landen zien gebeuren. Bij die gelegenheid heb ik het Amber Alert-systeem onder de aandacht gebracht.”

Volgens Hirsch Ballin is de veiligheid voor kinderen beter gewaarborgd door het bestaan van Amber Alert. “Veiligheid is een fundamenteel recht. Amber Alert is een samenspel van overheid en burgers waarmee we iets bijdragen aan de praktijk van rechten van kinderen. De kracht van het systeem zit hem in de eenvoud. Dat je je kunt inschrijven via je telefoon, bijvoorbeeld, en kunt kiezen voor de app die een waarschuwing geeft bij een Amber Alert.”