TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

AMBER Alert is een gratis dienst. Je ontvangt in principe niet meer dan 10 landelijke AMBER Alerts per jaar. Je gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verspreiden van opsporingsberichten van de Politie.

Vermissingen buiten Nederland – weergegeven in het grijs – vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Nederlandse politie.

Lid van AMBER Alert Europe European Union  KP7 – Security research program – Alert 2.0 (regeling Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid)