TIPS over een vermissing? Bel 0800 - 6070 | Bij SPOED bel 112

Het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie is verantwoordelijk voor het toetsen van de criteria voor AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts.

Het publiceren van een foto en persoonlijke informatie van een vermist kind is ingrijpend. De politie besteedt uitgebreid aandacht aan de privacy en de gevolgen van publieke aandacht voor een vermissingszaak. Alleen in de meest ernstige gevallen wordt informatie over een vermissing publiek verspreid.

AMBER Alert Nederland verspreidt AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts uitsluitend op verzoek van de politie:

  1. AMBER Alert: Het leven van een ontvoerd of vermist kind is in direct gevaar;
  2. Vermist Kind Alert: De politie maakt zich ernstige zorgen om het welzijn van een vermist kind, waarbij snel en gericht handelen noodzakelijk is.

AMBER Alert

Een AMBER Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de Nederlandse politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. 1-2 keer per jaar stuurt de politie een AMBER Alert uit voor een ontvoerd of vermist kind in direct levensgevaar.

Criteria

Het Landelijk bureau vermiste personen van de Nationale Politie is verantwoordelijk voor het uitsturen van een AMBER Alert en hanteert strikte criteria:

  • het kind is (zeer waarschijnlijk) ontvoerd door een onbekend persoon of personen, of het kind is vermist en er bestaat direct gevaar voor het leven van het kind.
  • het vermiste kind moet jonger zijn dan 18 jaar.
  • er is voldoende informatie over het slachtoffer, een mogelijke ontvoerder of een gebruikte auto, zodat met een AMBER Alert de kans vergroot wordt dat het kind gelokaliseerd kan worden.
  • het AMBER Alert moet zo snel mogelijk na de ontvoering of vermissing worden gebruikt.

Mediabom

Met behulp van AMBER Alert verandert het hele land in één grote opsporingsposter. Het hele systeem wordt dan ingezet. Zo worden er bijvoorbeeld reclameschermen, snelwegborden, apps, SMS en e-mail gebruikt en wordt het AMBER Alert uitgezonden op radio en tv. Op die manier wordt de kans op een goede afloop enorm vergroot.

Vermist Kind Alert

Een Vermist Kind Alert is géén AMBER Alert.

Bij een Vermist Kind Alert is er geen sprake van levensgevaar, maar maakt de politie zich wel ernstige zorgen om het welzijn van het vermiste kind en is snel en gericht handelen noodzakelijk. Het Landelijk Bureau Vermiste Personen van de politie is verantwoordelijk voor het uitsturen van een Vermist Kind Alert.

Ongeveer 20 keer per jaar wordt een Vermist Kind Alert uitgestuurd om regionaal extra aandacht te vragen voor een vermissing.  Het bericht wordt dan uitgestuurd via sociale media en ook kunnen specifieke doelgroepen (zoals spoorwegpersoneel of de transportsector) worden geïnformeerd.

Bron: NOS (originele artikel).

Voorbeelden van hoe het systeem ingezet kan worden bij urgente vermissingen:

Vermiste kinderen

Jaarlijks raken er duizenden kinderen vermist, bijvoorbeeld omdat ze weglopen of worden ontvoerd door een van hun ouders. De meeste kinderen worden snel weer teruggevonden. Bij iedere melding van een vermissing beoordeelt de politie in hoeverre het vermiste kind gevaar loopt en handelt hier op passende wijze naar.

Naast de mogelijkheid van een AMBER Alert of Vermist Kind Alert maakt de politie ook gebruik van andere mogelijkheden om aandacht te besteden aan de vermissing zoals plaatsing op www.politie.nl of het gebruik van Burgernet en lokaal gerichte sociale media van de politie.