AA 22 Nov

AMBER Alert blijft ten minste tot 22 november actief

AMBER Alert zal nog ten minste tot 22 november actief blijven. Het landelijke vermiste kinderenalarm stuurt minstens tot die tijd AMBER Alerts en Vermist Kind Alerts uit voor vermiste kinderen in acuut gevaar. De tijdelijke verlenging komt er na een unanieme motie van de Tweede Kamer.

Op 1 april berichtte de Politie te stoppen met AMBER Alert per 22 juli. De Politie was voornemens om vanaf die datum de alertering van kindvermissingen via Burgernet te laten verlopen.

Eind juni nam de Tweede Kamer echter unaniem een motie aan waarin werd verzocht om de overeenkomst met AMBER Alert te verlengen met een bepaalde termijn. De motie roept de Politie en AMBER Alert op om in de tussenperiode in samenspraak te komen tot een constructie waarbij de voordelen van AMBER Alert, waaronder het bereik, de naamsbekendheid, de samenwerking met partnerorganisaties en de internationale inzet, zo veel als mogelijk behouden blijven.

Belangrijk nieuws

Stichting AMBER Alert Europe draagt de Nederlandse vermist-kind-alerteringen over aan de Politie per 23 november 2021

Lees verder